Op.Dr. Nurettin Türktekin
Olgun Yumurta Elde Edilemeyen Hastalar

Olgun Yumurta Elde Edilemeyen Hastalar

Olgun Yumurta Elde Edilmemesi Durumunda IVF Seçenekleri

Çeşitli nedenlere bağlı olarak yumurtalıklarında yeterince olgun yumurta bulunmayan kişiler için farklı tedavi yöntemlerine başvurulması gerekmektedir. Tüp bebekte kaliteli yumurta elde edilmesi en önemli konulardan biridir. 

İn vitro fertilizasyon ya da kısaca IVF olarak tanımlanan tüp bebek tedavisinde olgun yumurta terimi, kadının yumurtalıklarından toplanan ve döllenmeye hazır olan olgun yumurtaları ifade etmektedir.

Normal bir ovülasyon döngüsünde ya tüp bebek tedavisinde olgun yumurtalar uyarıldıktan sonra yumurtalıklardan çıkarılmaktadır. Bu tedavi sürecinde tek yumurta ile tüp bebek şansı artırılmasına yönelik uygulamalara başvurulması gerekebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi, bilindiği üzere kadının yumurtalıklarından bir dizi olgun yumurta toplanmasını içeren bir yardımcı üreme uygulamasıdır. Bu yumurtalar sonrasında laboratuvarda spermle döllemektedir. Elde edilen embriyolar ise rahme transfer edilir ve gebelik oluşturulması hedeflenmektedir. 

Olgun Yumurta Nedir?

Olgun yumurta, kadın üreme sistemindeki yumurtalıklardan her ay salınan ve döllenebilir durumda olan yumurtalardır. Metafaz II döneminde olanlar olgun, diğer bir ifadeyle tam döllenmeye hazır yumurtalar olarak tanımlanır. Gebelik durumu bu grupta yer alan yumurtalarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle kadınlarda olgun yumurta gebelik için son derece önemlidir. Tip bebek tedavisinde başarı yine bu tür değişkenlere göre belirlenmektedir.

Olgun yumurta oluşumu için kadın yaşına ve diğer koşullara bağlı değişkenler ortaya çıkabilir. Olgun yumurta, yumurtalıkların içindeki folikül içinde gelişmektedir. Rahi içine doğru hareket eden ve döllenme olasılığını arttırmak için bu olgun yumurta, fallop tüpleri boyunca hareket etmektedir. Yumurta toplama işlemi için doğru zamanın beklenmesi tedavi başarısı için gereklidir. 

Olgun Yumurta Elde Edilememesi Belirtileri Nelerdir?

Kadınlarda olgun yumurta elde edilememesi sorunu üreme sağlığı açısından son derece önemlidir. Bu durum genelde üreme sağlığı sorunları ile ilişkilendirilmektedir. Belirtiler ise buna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Adetin 2 ile 5 gün arasında oluşan süreç sonunda olgun yumurtalar yeniden oluşma sürecine başlamaktadır. 

Sağlıklı bir şekilde gebeliğin gerçekleşmesine engel olan olgun yumurta elde edilememesi sorunu ile ilişkili olabilecek bazı belirtiler ise şu şekilde özetlenmektedir:

 • Düzensiz ve giderek yok olan adet döngüsü görülmesi,
 • Düzenli şekilde ovülasyonun olmaması,
 • Düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik görülmemesi (kısırlık),
 • Ovülasyon sırasında oluşacak yumurtalama ağrıları,
 • Polikistik over sendromu gibi yumurtalık rahatsızlıkları,
 • Hormonal değişiklikler vb.

Embriyonun rahimde güvenli şekilde oluşması için olgun yumurtalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tür sorunların gelişmesi ise üreme sürecini önemli ölçüde zorlaştırmaktadır. Sağlıklı bir şekilde gebeliğin oluşması için olgun yumurta elde edilmesi şarttır.

Olgun yumurta elde edilememesinde altta yatan birçok etken olabilir. Bu etkenlerin doğru şekilde belirlenmesi ve uygun tedavilerin uygulanması son derece önemlidir. Gebelik sürecinin sağlıklı şekilde başlaması için bu süreçler önemlidir. Tüp bebekte olgun yumurta ne demek gibi sorulara verilecek yanıtlar doğru tedavi uygulamalarına başlanmasında etkili olacaktır.

Olgun Yumurta Elde Edilmesi Tedavisi İçin Kimler Uygun Adaydır?

Olgun yumurta elde edilememesinin birçok farklı nedeni olabilir. Bu sorunun asıl kaynağı belirlenerek buna uygun şekilde tedavilere başvurulması gerekecektir. Olgun yumurta elde edilmesi tedavisinde genelde ilk sırada infertilite yani kısırlık sorunu yaşayanlar yer almaktadır. Tüp bebek yumurta toplama işlemi sağlıklı şekilde yapılabilmesi için olgun yumurta oluşumu son derece önemlidir.

Olgun yumurta elde edilmesini sağlamak adına uygulanacak tedaviler için genelde şu kişiler uygun görülmektedir:

 • Kısırlığın kadınlar arasında yaygın nedenlerinden olan ovülasyon sorunlarının tespit edilmesi,
 • Fallop tüplerinin tıkalı ya da hasarlı olması,
 • Endometriozis gibi rahim içi dokusunda oluşacak sorunlar,
 • Yaşa bağlı olarak gelişen üreme sorunları,
 • Tekrarlayan düşükler vb.

Her hasta için tedavi yöntemleri ve tedavi ihtiyacı farklıdır. Ayrıca kullanılan ilaçlar ve diğer süreçlerin her biri de değişeceği için hastaların durumuna özel bir tedavi süreci başlatılması gerekecektir. Doğru tanı ve tedavi üreme sağlığı gibi hassas konularda tedavi başarısı açısından son derece önemli konulardır.

Tüp bebek tedavisinde başarı şansı doğru teknikler ile artırılabilir. Bu kapsamda mutlaka hastaların olgun yumurtaya sahip olmaları gerekecektir. Çocuk sahibi olamayan kişiler için bu tür tedaviler ile çocuk sahibi kalmaları desteklenmektedir. 

Olgun Yumurta Elde Edilemeyenler İçin Tedavi Prosedürü Nasıl Yapılmaktadır?

Olgun yumurta elde edilemeyen kadınlarda tedavi süreci birçok etkene göre değişmektedir. Hastaların genel sağlık durumu, mevcut hastalıklar ve diğer değişkenler bu durumda etkili olan konular arasında sayılmaktadır. Tüp bebek yumurta toplama işlemi yapılabilmesi için mutlaka tedavi prosedürünün hastalara göre belirlenmesi gerekecektir. 

Olgun yumurta üretimini artırmaya yönelik tedaviler bu kapsamda sık uygulanmaktadır. Hazır yumurtaları temin etmeyi amaçlayan bu yöntemler ile kısırlık sorunun aşılması hedeflenmektedir. Toplanan yumurtalar başarılı bir gebelik oluşturması için olgunlaşması gerekmektedir. Bu kapsamda şu tür tedavilere başvurulduğu görülmektedir:

 • Ovülasyonu artıracak ilaçların kullanımı,
 • Tüp bebek tedavileri,
 • Donör yumurta tedavisi vb.

Olgun yumurta elde edilmesini sağlayacak birçok yöntem ile çiftlerin çocuk sahibi olma süreçleri desteklenmektedir. Bu kapsamda özellikle ivf tedavisi için doğru planlama ve prosedür izlenmelidir. 

Olgun Yumurta Elde Edilemeyenler Hastalarda İyileşme Sürecinde Neler Olur?

Hastalarda olgun yumurta elde edilmesini sağlayacak tedavilere göre iyileşme süreci de değişmektedir. Tedavilerde başarı oranları ve iyileşme süreçleri hastadan hastaya ve tercih edilecek yöntemlere göre değişmektedir. Her hasta için farklı tedavi yöntemlerine başvurulabilmektedir. Tüp bebek tedavisi sırasında veya diğer uygulamalardan sonra olgun yumurta oluşturma süreci sağlanabilir. 

Tedavi sonucunda amaç olgun yumurta elde edilerek sağlıklı şekilde gebeliğin sağlanması olacaktır. Tedavi prosedürüne bağlı olarak fiziksel iyileşme süreleri de farklılık göstermektedir. Eğer tedavi başarı gösterirse bu durumda hastalar gebelik dönemine girebilmektedir. Hamilelik süreci ise özellikle ilk trimester olarak tanımlanan ilk 3 aylık dönemde kapsamlı bir izlem gerektirmektedir. Genel olarak süreç herkes için farklılık göstermektedir.

Olgun yumurta elde edilmesine yönelik zaman zaman ovülasyonu artıracak ve folikül büyümesini teşvik edecek ilaç tedavilerine de başvurulduğu görülmektedir. İlaç tedavileri de hızlı sonuç verebilmektedir. Bu kapsamda iyileşme süreci ilaç tedavilerinin de sona ermesinin ardından ortaya çıkabilir. Olgun yumurta neden döllenmez sorusuna verilecek yanıtlara göre tedavi ve iyileşme süreci de kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Sağlıklı ve başarılı bir gebelik için Op. Dr. Nurettin Türktekin’in uzmanlığını tercih ederek tüp bebek tedavisinde başarı şansınızı artırabilirsiniz.

YUMURTALIK KİSTİ (OVER KİSTİ) NEDİR?

 

Yumurtalık kistleri, yumurtalığın içinde görülen içi sıvı ile dolu kese veya keseciklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 cm'ye ulaşabilen folikül adı verilen kist oluşur. Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Gençlerde yumurtlama sorunu olan kızlarda çatlayamayan normal ya da fizyolojik folikül kistleri her ay büyüyerek 5-10 cm ye ulaşabildikleri gibi polikistik over diye adlandırdığımız küçük 0.5-1 cm boyutlarında dizi halinde çok sayıda görülebiliyor. Bu fonksiyonel olan kistlerin dışında iyi veya kötü huylu yumurtalık kistleri de her yaş grubunda görülebilmektedir.

En sık görülen fonksiyonel yumurtalık kistleri dışında kistler iyi veya kötü huylu tümöral kistler şeklinde olabilirler. Ayrıca enfeksiyon sonucunda apse şeklini almış kistler görülebilir ki bu duruma genellikle ağrı ve yüksek ateş eşlik eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Olgun yumurtanın yaklaşık olarak 16–20 mm boyutlarında olması beklenmektedir. Olgunlaşmış foliküler genelde bu boyutlarda ideal seviyesine ulaşmış sayılmaktadır.

Kadınlarda yumurta kalitesini etkileyen temel faktör yaştır. Buna ek olarak bazı rahatsızlıklar da yumurtanın olgunlaşmamasına neden olabilmektedir. Genetik ve çevresel faktörler bu konuda etkilidir. Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis, yumurta kalitesizliği nedenleri arasında sayılabilir.

Boş folikül sendromu, diğer bir ifadeyle boş yumurta, normal folikül gelişimi ve hormon düzeylerine rağmen tüp bebek tedavisinde (IVF) yumurtalıktaki olgun foliküllerden yumurta toplanamadığı nadir bir durumdur. Farklı nedenlere bağlı olarak bu durum ender şekilde yaşanabilmektedir.

Copyright © 2024 Dr. Nurettin TÜRKTEKİN. All right reserved.
Design By