Op.Dr. Nurettin Türktekin
Yumurta ve Sperm Dondurma

Yumurta ve Sperm Dondurma

Yumurta ve Sperm Dondurma: Bilmeniz Gereken Her Şey

Hastalardan alınan yumurta hücrelerinin döllenmeden dondurularak gelecekte çocuk sahibi olmak için kullanılması işlemi yumurta dondurma uygulaması olarak tanımlanmaktadır. Sperm dondurma işlemi ise erkekten toplanan spermin uzun yıllar boyunca sağlıklı kalmasının sağlanması ve yine gelecek dönemde çocuk sahibi olunmasını sağlamak için kullanılan bir tedavi yöntemi olarak öne çıkmaktadır. 

Yumurta ve sperm dondurma işlemleri üreme sağlığını korumak veya gelecekte çocuk sahibi olma şansını arttırmak için kullanılan bir tıbbi prosedür olarak günümüzde belirli kişilere uygulanmaktadır. Sperm ve yumurta dondurma işlemlerinde uzmanlık en önemli konular arasında yer almaktadır. Uzman ve klinik seçimleri bu kapsamda en önemli konular arasında yer almaktadır.

Üreme hücreleri olan sperm ve yumurtaların uygun laboratuvar ortamında uzun vadeli saklanması işlemi olan bu tedaviler gelecekte üremeye yardımcı uygulamalar olarak tanımlanır. Çeşitli hızlı dondurma yöntemleri uygulanarak uygun koşullarda bu hücreler saklanarak çocuk sahibi olunması desteklenir.

Yumurta ve Sperm Dondurma Nedir?

Yumurta ve sperm dondurma işlemleri, üreme sağlığının korunması ve gelecekte çocuk sahibi olma şansının artırılmasını sağlayan tıbbi prosedürlerdir. Her iki işlem de farklı şartlar altında gerçekleşir. Bu kapsamda yumurta dondurma ve sperm dondurma işlemlerinin ayrı ayrı incelenmesi gerekiyor. Yumurta ve sperm dondurma işlemlerinde süreç kadın ve erkekler için farklı işlemektedir.

Yumurta dondurma işlemi ya da literatürdeki adıyla oosit kriyoprezervasyon, kadınların ileri yaş, kanser ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı olarak doğurganlık yeteneklerini kaybetme riskine karşı uygulanan bir yöntemdir. Toplanan bu yumurtalar gelecekte istenildiği zaman tüp bebek yöntemi ile kadının rahmine transfer edilerek gebeliğin gelecek dönemde oluşturulmasını sağlamaktadır.

Sperm dondurma işlemi ise sperm kriyoprezervasyonu olarak da bilinir. Erkeklerin spermlerini dondurarak saklama olanağını sağlamasını ifade etmektedir. Spermler gelecekte istenildiği zaman tüp bebek yönetmi ile kadının rahmine transfer edilir. Böylece ileri tarihte gebelik elde edilmesi sağlanır.  

Yumurta ve Sperm Dondurma İçin Kimler Uygun Adaydır?

Genel sağlık durumları uygun olan kadın ve erkekler için sperm ve yumurta dondurma işlemleri gerçekleştirilebilmektedir. Genelde kanser tedavisi gören veya görmeye aday kişilerin üreme sağlığını kaybedecekleri riskinin ortaya çıkması halinde bu uygulamalara başvurulabilmektedir. Zaman zaman çocuk sahibi olmayı kariyer veya diğer nedenlere bağlı olarak ertelemek isteyenler bu yöntemlere başvurabilmektedir. Yumurta dondurma işlemi yaptıranlar arasında kadınlar genelde belirli bir tıbbi nedene bağlı olarak üreme sağlığını kaybeden kişilerden oluşmaktadır.

Sperm dondurma işlemlerinde ise erkekler uygun adaydır. Dondurulan spermler sonradan kullanılmak üzere uygun ortamlarda saklanmaktadır. Gelecek dönemde ise bu spermler uygun adayların rahmine transfer edilir ve gebelik bu şekilde sağlanabilir.

Kanser tedavisi, fertilite sorunları, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cerrahi müdahaleler ve diğer birçok sağlık sorunu olan kişilerin erken dönemde bu yöntemler ile üreme hücrelerinin toplanarak muhafaza edilmesi sağlanır. Bu sayede üreme yeteneği kaybedilmeden hemen önce bebek sahibi olmak isteyenlerin gelecekte bu çocuk sahibi olmaları sağlanır.

Yumurta ve Sperm Dondurma Prosedürü Nasıl Yapılmaktadır?

Yumurta ve sperm dondurma işlemlerinde süreç basit birkaç uygulama adımından oluşmaktadır. Ancak her iki yöntemde de farklı süreçler işler. Kadınlarda yumurta dondurma işlemleri genelde iki aşamadan oluşur. Yumurtaların hormon ve ilaç tedavileri ile uyarılması ve ultrason ile yumurtaların toplanması olarak süreç uygulanır.

Sperm dondurma işlemleri ise erkekten toplanan spermler sıvı nitrojen kullanılarak çok düşük sıcaklıklarda saklanır. Sperm dondurma işlemi uzun yıllar uygun koşullarda bu spermlerin saklanarak sonraki dönemde çocuk sahibi olunmasını sağlamaktadır. Toplanan sperm örneklerinin uygunluğuna bakılarak uzun süre uygun koşullarda sperm hücrelerinin saklanması mümkün hale gelebilmektedir.  

Sperm ve yumurta dondurma işlemlerinin her ikisinde de üreme hücrelerinin dondurularak, gelecekte üreme amacı için kullanılmak üzere saklanması sağlanmaktadır. Yumurta ve sperm dondurma prosedürleri, resmi üreme kliniklerinde ve tıp merkezlerinde yapılmaktadır. Yumurtalı rezervinin azalacağı durumlarda ve diğer tıbbi nedenlere bağlı olarak yumurta ve sperm dondurma yöntemlerine başvurulabilmektedir.

Yumurta ve Sperm Dondurma Sonrası İyileşme Sürecinde Neler Olur?

Yumurta ve sperm dondurma işlemleri kapsamında kadın ve erkeklerden üreme hücreleri farklı yöntemler ile toplanmaktadır. Her iki süreçten sonra da iyileşme süreci genelde kısa ve hafif şekilde tamamlanır. Sperm dondurma işlemleri sonrasında genelde kişiler hemen günlük aktivitelerine dönmektedir. İşlem sırasında başvurulan yöntemler minimal düzeyde rahatsızlık verir. Dondurma işlemleri bu yönüyle büyük ölçüde ağrısız ve kolay bir işlem sürecine sahiptir.

Yumurta toplama işlemlerinden sonra genelde kişilerde hafif karın ağrısı ve kramplar görülebilir. İşlem sonrasında kadınların ağır kaldırmaktan kaçınması önerilmektedir. Cinsel ilişkiden de bir süre uzak durulması önerilmektedir. Sorunsuz bir şekilde dondurma işlemi yapılan kişiler kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedir. Tüp bebek yumurta dondurma ve sperm dondurma işlemleri ile gelecekte bu kişilerin çocuk sahibi olmasını sağlar.

Yumurta dondurma işlemlerinde ya da sperm dondurma sürecinde iyileşme çok kısa sürede gerçekleşmektedir. Hastalar en az rahatsızlık duyarak bu süreci tamamlayabilmektedir. Sperm ve yumurta hücresine zarar vermeden ve uygun koşullarda saklanarak çocuk sahibi olma imkanı gelecek dönem için sağlanabilir.

Yumurta ve Sperm Dondurma Avantajları Nelerdir?

Yumurta ve sperm dondurma işlemlerinin en büyük avantajları arasında tahmin edileceği üzere kişilerin gelecekte çocuk sahibi olmalarının sağlanmasıdır. Türkiye’de yumurta dondurma işlemleri ile sperm dondurma işlemleri tüp bebek tedavileri kapsamında uygulanabiliyor. Bu kapsamda üreme yeteneğini belli bir nedene bağlı olarak kaybedecek kişiler için gelecekte çocuk sahibi olmayı destekleyen bir yöntem sunar.

Sperm ve yumurta dondurma süresi de dikkate alınarak uygulanacak bu yöntemlerin avantajları ise kısaca şunlardır:

  • Üreme yeteneğinin kaybedileceği durumlarda gelecekte çocuk sahibi olma şansı elde edilmesini sağlar.
  • Kariyer ya da diğer nedenlere bağlı olarak çocuk sahibi olmada esneklik sunar.
  • Genetik sorunlardan kaçınmaya yardımcı olur.
  • İşlem sonrasında sağlıklı gebelik şansı artar.

Yumurta toplama işlemi ile sperm toplama işlemleri farklı prosedürlere sahip olacaktır. Süreç kapsamında en iyi sonuçları almak için klinik olanakları yeterli bir tüp bebek merkeziden yardım almak önemlidir.

Op. Dr. Nurettin Türktekin ve kliniği sayesinde Türkiye’de de yumurta ve sperm dondurma işlemlerinde uzman çözümleri sağlanabilmektedir. Gelecekte de bebek sahibi olmanı bu klinik olanaklar ve uzmanlığımız ile sağlıyoruz.

deneme
deneme2
deneme3

YUMURTALIK KİSTİ (OVER KİSTİ) NEDİR?

 

Yumurtalık kistleri, yumurtalığın içinde görülen içi sıvı ile dolu kese veya keseciklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 cm'ye ulaşabilen folikül adı verilen kist oluşur. Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Gençlerde yumurtlama sorunu olan kızlarda çatlayamayan normal ya da fizyolojik folikül kistleri her ay büyüyerek 5-10 cm ye ulaşabildikleri gibi polikistik over diye adlandırdığımız küçük 0.5-1 cm boyutlarında dizi halinde çok sayıda görülebiliyor. Bu fonksiyonel olan kistlerin dışında iyi veya kötü huylu yumurtalık kistleri de her yaş grubunda görülebilmektedir.

En sık görülen fonksiyonel yumurtalık kistleri dışında kistler iyi veya kötü huylu tümöral kistler şeklinde olabilirler. Ayrıca enfeksiyon sonucunda apse şeklini almış kistler görülebilir ki bu duruma genellikle ağrı ve yüksek ateş eşlik eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Kadınlarda yumurta dondurma işlemlerinin yapılması için uygun yaşlar 25 – 37 yaş olarak belirlenmiştir. Genelde yumurta hücrelerinin 40 yaşına kadar sağlıklı oluşması halinde bu yaşa kadar da işlem yapılabildiği görülmektedir. Burada önemli nokta sağlıklı yumurta hücrelerinin bulunmasıdır.

Yumurta dondurma işlemlerinin temel hedefi gelecekte çocuk sahibi olma şansının artırılmasıdır. Kemoterapi gibi yumurtalık rezervini ya da tüm vücut fizyolojisini etkileyen tedaviler gören kadınlar için gebelik şansı düşeceği için hamile kalmak zordur. Dondurulan yumurtaların amacı ise gebelik şansının artırılmasıdır.  

Sperm dondurma fiyat ve işlem süreci birçok etkene bağlı olarak değişir. Bu nedenle hastaların durumuna göre bir fiyat belirlemesi yapılmalıdır.

Copyright © 2024 Dr. Nurettin TÜRKTEKİN. All right reserved.
Design By