Op.Dr. Nurettin Türktekin
Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta Dondurma İşlemi

Yumurta Dondurma Prosedürü ve Uzun Vadeli Etkileri

Yumurta dondurma işlemi, en basit haliyle yumurtaların uzun süreli saklanabilmesi için kullanılan bir yöntem olarak tanımlanır.

Yumurta dondurma işlemi kapsamında kadın yumurtalıklarından ultrasonografi aracılığıyla toplanan yumurta ya da kadın üreme hücrelerinin uygun koşullarda saklanmasını sağlar. Günümüzde yaygın olarak başvurulan bir yöntem olarak öne çıkmayı başarmıştır. 

Kadınların yumurtalarını uygun koşullarda dondurarak saklanmasına olanak tanıyan bir tıbbi yöntem olan yumurta dondurma işlemi, gelecekte istenilmesi halinde tüp bebek yöntemiyle bir kadının rahmine transfer edilerek ileri tarihte bir gebeliği mümkün kılmaktadır. Yumurta dondurma işlemi yaptıranlar birçok farklı gerekçeyle bu tedavi yöntemlerine başvurabilmektedir.

Yumurta dondurma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yapılması halinde gelecek dönemler için gebelik şansı sağlanmaktadır. Kadınların gelecekte çocuk sahibi olmasını sağlayan bir tedavi prosedürü olarak sadece Türkiye’de değil, dünyanın birçok noktasında yaygın olarak kullanılan bir yöntem sunmaktadır. Yumurta dondurma ücreti ve diğer prosedürler ise tedavinin yapılacağı yerlere göre değişmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi Nedir?

Yumurta dondurma işlemi, kadın yumurtalarını dondurarak saklanmasına olanak tanıyan bir tıbbi yöntemdir. Yumurtalar istenildiği zaman gelecekte tüp bebek yöntemi kullanılarak kadın rahmine transfer edilerek ileri tarihli bir gebelik oluşmasını sağlayabilir. Yumurta dondurma işleminde genelde belirli yaş grubundaki kadınlar yararlanabilmektedir. Uygun koşullarda yumurtalar toplanır ve bu tedavi kapsamında uzun vade için saklanırlar.

Genelde yumurta dondurma işleminde iki aşama öne çıkar. Bu aşamalardan ilki yumurtalık uyarımıdır. Bu aşamada yumurtalıkların büyümesini ve yumurta üretimin uyarmak için horman tedavisi uygulanmaktadır. Tedavi genelde 10 – 12 gün sürmektedir. Yumurtalıkları dondurmak birçok farklı gerekçe ile mümkün olabilir.

Yumurta dondurma işlemlerinin yapılması için bazı şartların oluşması gerekiyor. Bu şartlar arasında özellikle çikolata kisti, kanser cerrahisi gibi operasyonlar öncesinde yumurta rezervinin azaldığı 3 uzman doktor tarafından sağlık kurulu raporu ile onaylanan kişilere uygulanmaktadır. Düşük yumurtalık rezervi sonrasında kişilerin ilerleyen dönemde bu yöntem ile bebek sahibi olmaları sağlanır.  

Yumurta Dondurma İşlemi İçin Kimler Uygun Adaydır?

Yumurta dondurma işlemleri genelde 25 – 37 yaş aralığındaki kadınlar için uygun bir yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu yaş aralığındaki kadınlarda yumurta rezervi en yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Gebelik şansının da yüksek olması nedeniyle bu dönemlerde yumurta dondurma işlemlerinin yapılması gerekecektir. Bekarlarda yumurta dondurma gibi değişkenler fark etmeden hastaların uygunluğu burada esas alınacaktır.

Ekim 2014’te konu hakkında yayımlanan yönetmeliğe göre, kanser tedavisi, çikolata kisti, kanser cerrahisi gibi operasyonlar öncesinde ya da yumurta rezervinin azaldığı 3 uzman doktor tarafından sağlık kurulu raporu ile onaylandığı durumlarda uygulanabiliyor. Kadınlarda üreme fonksiyonlarının kaybedileceği durumların ortaya çıkması halinde bu yöntemlere başvurulmaktadır. Buna bağlı olarak uygun hastalar için dondurma işlemi yapılabiliyor.

Gelecekte çocuk sahibi olmak isteyen ve yumurta rezervleri düşecek kadınların bu yönteme başvurarak gelecekte çocuk sahibi olması desteklenmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi Prosedürü Nasıl Yapılmaktadır?

Yumurta toplama işlemi hastanın durumuna göre değişebilmektedir. Vajinal veya karından yumurta toplama işlemi yapılabilir. Bu işlem sonrasında yumurta hücrelerinin vitrifikasyon (hızlı) dondurma yöntemi ile dondurulması sağlanır. Dondurulan yumurta hücreleri -196 °C’de dondurulmaktadır. Sıvı nitrojen içeren özel saklamam tüplerinde 5 yıl süreyle saklanabilmektedir. Yumurtalıkları dondurmak için uygun koşulların oluşması ve doğru klinikler ile çalışmak son derece önemlidir.

Yumurtalık dondurma işlemlerinde ilk olarak yumurtalıkların uyarımı sağlanır. Bunu için genelde hormon tedavisi uygulanmaktadır. Sonrasında ikinci aşamada da yumurtaların toplanması süreci başlar. Ultrasonografi ile toplanan yumurtalar laboratuvar ortamında saklanmaktadır. İleri yaşlara sahip kişilerde bu süreç daha zorlu olabilir. Yaş ilerledikçe kadınlarda üreme verimi düşmektedir.

Yumurta toplama işleminde ultrason eşliğinde yumurtalıklardan iğne ile yumurtalar alınır. İşlem genelde kısa süre içinde tamamlanmaktadır. Çocuk sahibi olmak isteyen kişilerin ileri tarihli olarak da bunu sağlamasına imkan verilir. Özellikle üreme fonksiyonlarında tıbbi gerekçeler ile azalma olacak kişilerin yumurta dondurma işlemleri ile ilerleyen zaman da çocuk sahibi olması desteklenmektedir.

Yumurta Dondurma İşlemi Sonrası İyileşme Sürecinde Neler Olur?

Yumurta dondurma işlemlerinde iyileşme süreci genelde kısa ve ağrısızdır. İşlemden hemen sonra hasta birkaç saat içinde hastanede gözlem altında tutulmaktadır. Evde dinlenerek iyileşme süreci sağlanır. Acısız ve kolay bir işlem olması sayesinde kolayca süreç tamamlanmaktadır. Kadının yaşı ve uygunluğu tedavinin uygulanabilir hale gelmesinde en önemli konulardan biridir.

Yumurta toplama işleminde genelde sedasyon veya genel anestezi altında işlem uygulanmaktadır. Hasta işlemden sonra uyuşukluk veya sersemlik hissedebilmektedir. Ağrı kesici ilaçlar ile bu durum giderilebilmektedir. Yumurtalıkları dondurmak isteyenlerin uygun adaylar olması ve tedavi sonrasında uzman tavsiyelerine uymaları iyileşme sürecini sorunsuz bir hale getirecektir.

İşlemden sonraki birkaç gün içinde hastaların hafif karın ağrısı, kramp veya şişkinlik gibi şikayetleri de ortaya çıkabilir. Bu şikayetler genelde kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Yumurtalıklarda yumurta verimliliğine göre kişilerden alınacak bu rezervler ilerleyen zamanlarda çocuk sahibi olması için tüp bebek tedavisi ile birlikte kullanılabilmektedir. Hastaların tam uyumlu olması bu yönden önemlidir

Yumurta Dondurma İşleminin Avantajları Nelerdir?

Yumurta dondurma işlemlerinde birçok avantaj sayılabilir. Bu avantajlar sayesinde kadınların sonradan da doğurganlığını korumaları sağlanır. Yumurta dondurma işlemi, kadınların yaş aldıkça yumurta rezervlerinin azalmasına bağlı olarak karşılaşabilecekleri riskleri ortadan kaldırmaktadır. Yumurta gelişimi dondurma işlemi öncesinde sağlıklı olan kişiler için uygun bir tedavidir.

Genel hatlarıyla yumurta dondurma işlemlerinde öne çıkan başlıca avantajlar şunlardır:

  • Yaşlanmaya veya diğer nedenlere bağlı olarak yumurta rezervlerinin azalmasıyla oluşacak doğurganlık risklinin azalmasını sağlar.
  • Kadınlar için çocuk sahibi olma konusunda daha esnek olunmasını sağlar.
  • Kanser tedavisi gören kadınların gelecekte çocuk sahibi olmasını destekler vb.

Yumurta dondurma işlemi kadınlara çocuk sahibi olma konusunda gelecek dönemde de imkan sağlayan önemli bir tıbbi yöntemdir. Yumurta dondurma işlemlerinin daha bunlara benzer birçok avantajlar bulunmaktadır.

Geniş klinik olanakları ve uzmanlığı ile Op. Dr. Nurettin Türktekin tarafından yumurta dondurma tedavilerinde de uzman desteği her zaman sağlanmaktadır.

YUMURTALIK KİSTİ (OVER KİSTİ) NEDİR?

 

Yumurtalık kistleri, yumurtalığın içinde görülen içi sıvı ile dolu kese veya keseciklerdir. Normalde her adet döneminde overler içinde yumurta hücresini taşıyan ve boyutları 3 cm'ye ulaşabilen folikül adı verilen kist oluşur. Sonra bu kist çatlar ve yumurta açığa çıkar. Gençlerde yumurtlama sorunu olan kızlarda çatlayamayan normal ya da fizyolojik folikül kistleri her ay büyüyerek 5-10 cm ye ulaşabildikleri gibi polikistik over diye adlandırdığımız küçük 0.5-1 cm boyutlarında dizi halinde çok sayıda görülebiliyor. Bu fonksiyonel olan kistlerin dışında iyi veya kötü huylu yumurtalık kistleri de her yaş grubunda görülebilmektedir.

En sık görülen fonksiyonel yumurtalık kistleri dışında kistler iyi veya kötü huylu tümöral kistler şeklinde olabilirler. Ayrıca enfeksiyon sonucunda apse şeklini almış kistler görülebilir ki bu duruma genellikle ağrı ve yüksek ateş eşlik eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Yumurta dondurma işlemlerinde düşük dozda anestezi uygulanmasıyla ağrı hissedilmeden kolayca işlem tamamlanabiliyor. Bekar hastalar için de yapılan özel uygulamaların da herhangi bir sorunu bulunmuyor. Yumurta toplama işlemi kapsamında ağrısız şekilde işlem tamamlanabilmektedir.

Gelişen tıp teknolojileri sayesinde yumurta toplama işlemleri kısa süre içinde tamamlanabilmektedir. Bu işlemler çoğu zaman genel anestezi altında yaklaşık olarak 15 dakika kadar sürmektedir. Toplanan yumurtalar özel ortamlarda muhafaza edilerek öngörülen sürelerde saklanır. Basit birkaç işlem adımı sonrasında yumurta toplama işlemi kısa sürede tamamlanarak hastaların yeniden normal yaşamlarına dönmeleri sağlanır.  

Kadınlarda sağlıklı bir gebelik için yaş en önemli şartlar arasında yer almaktadır. Yumurta dondurma süresi ve yaş şartları dikkate alınarak dondurma işlemleri yapılabilmektedir. Yumurta dondurma işlemleri için genelde uygulama yaşı 25 – 37 arasında gösterilmektedir. Rahim sağlıklı kalsa da yumurtalar verimliliği düşebilir. Bu kapsamda ileri yaşlar için de bir gebelik şansı sunmasıyla avantajlıdır.  

Copyright © 2024 Dr. Nurettin TÜRKTEKİN. All right reserved.
Design By