Mikro TESE

Çocuğu olmayan her 10 erkekten birinin meni tahlili sonucu azoospermi gelmektedir. Azoospermi demek, menide hiç sperm hücresi çıkmaması anlamına gelir.

Menide hiç hücre çıkmıyorsa bunun 2 anlamı olabilir. Ya meni taşıma kanalları tıkalıdır ya da testisler yeteri kadar çalışmıyordur. Tıkanıklığın tedavisi ameliyat olup, sonuçları çok iyidir. Ama testisler çalışmıyorsa bunun tedavisi daha değişiktir. Öncelikle hormonal bir bozukluğun bulunup bulunmadığı araştırılır. Çünkü hormonal bir dengesizlik varsa, bunların da ilaç ile tedavi edilmeleri neticesi menide tekrar hücre çıkma ve hatta kendiliğinden çocuk sahibi olma şansları yüksektir. Tıkanıklık ve hormonal bozukluk durumları, transrektal ultrasonografi ve FSH, testosteron, östradiol kan testleri ile anlaşılabilir.
Bütün araştırmalar yapılıp, ilaç ya da ameliyat ile menide sperm hücresi çıkması mümkün olmuyorsa bu durumda testislerden ameliyat ile doku çıkarılıp, bu doku içerisinde sperm arandığında hastaların yaklaşık yarısında yeterli sperm hücresi bulunup, tüp bebekde kullanılarak çocuk sahibi olunabilimektedir. Bu işleme TESE denir.

TESE yapılmadan önce mutlaka erkeğin tedavi edilmesi ve hazırlanması gerekir. Hormon sonuçlarına göre hormon replasmanı yapılması başarıyı önemli ölçüde etkilemektedir. Diğer yandan, endometazin tedavisinin lökositlerin zararlı etkilerini önlediğini ve bazı olgularda hücre çıkışını arttırdığını görmekteyiz. Pentoksifilin ise testislerin kanlanmasını arttırmakta ve sperm gelişimini uyarmaktadır. E vitamininin ise, kalitesi bozuk spermler ile yapılacak tüp bebek uygulamalarında başarıyı anlamlı derecede yükselttiği, bir çok çalışmada ortaya konmuştur. Ayrıca, meni tahlilinde lökosit çıkan erkeklerde uygun antibiyotik kullanılması da son derece önemlidir. Bizim klinik uygulamalarımızda yukarıdaki koşulların gerektirdiği erkeklerde mutlaka bir hazırlık tedavisi yapılmakta ve arkasından TESE’ye geçilmektedir. Benzer uygulamalar başka merkezlerce de önerilmektedir.