Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi

Tüp bebek tedavisi, özellikle son yıllarda, tıp alanında yaşanan gelişmeler ve bu alanda kullanılan prosedürlerin iyileştirilmesi ile yüksek oranda olumlu yanıt alınabilen bir tedavi seçeneğidir. Tüp bebek merkezi tarafından uygulanan tüm işlemler, sağlıklı bir gebeliğin oluşturulabilmesini hedefler. Ancak yapılan araştırmalar, yumurta uyarımı, toplanması, embriyo oluşumu ve transfer süreci gibi birkaç adımlardan oluşan bu tedavinin, kişiye özel uygulandığında, başarı şansını yüksek oranda artırdığını göstermektedir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi, anne adayının tüm fiziki özellikleri başta olmak üzere; sahip olduğu hastalıklar, geçmiş gebelik öyküleri ve beklentilerinin de göz önüne alınmasıyla planlanan özel bir süreçtir.

 

Kişiye özel tüp bebek tedavisi başlangıcında; anne adayının hastalık ve gebelik öykülerinin dinlenmesi, tedavi sürecinin planlanmasının ilk adımıdır. Sahip olunan bazı hastalıklar, tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç ve hormonlar üzerinde bazı etkiler yaratabilirler. Bu tarz hastalıkların ve varsa kullanılan ilaçların da planlamaya dahil edileceği bir kişiye özel tüp bebek tedavisi, daha sağlam adımlarla ilerlenmesine katkı sağlayacaktır. Kişinin; varsa geçmiş gebelikleri, düşük ya da kürtajları konuşularak gerekli tahlil ve tetkiklerle nedenler belirlenmeli ve tedavi aşamasına geçmeden gerekli müdahaleler yapılmalıdır.

 

Kişiye özel tüp bebek tedavisinde, her anne adayının farklı gen özelliklerine ve farklı fiziksel yapıya sahip olduğunun bilincinde olarak tedavi planlanır. Anne adayının boyu, kilosu hatta yemek alışkanlıkları dahi, tedavinin şekillendirilmesinde son derece etkili olabilir. Yoğun stres altında iş hayatına devam eden bir anne adayı ile bir diğerini aynı kefeye koyup aynı tedavi sürecine dahil etmek, tüp bebek başarısını riske atabilir. Tüm bu psikolojik ve fiziksel farklılıklar, en ince ayrıntısına kadar değerlendirilerek en doğru tedavi kurgulanmalıdır.

 

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kişiye özel tüp bebek tedavisi, normal tedavi prosedürlerinden farklı olarak her bir aşamanın özelleştirildiği bir tedavi planı içerir. Öncelikli olarak yumurta gelişimi aşamasına alınacak anne adayının yumurta rezervleri kontrol edilir. Düşük yumurta rezervine sahip bir anne adayı ile, yeterli yumurta rezervine sahip anne adayına, bu aşamada uygulanacak hormon tedavisi farklı olacaktır. Yumurta rezervleri yönünden farklılık gösteren kadınların, yaş faktörleri ile birlikte değerlendirilmesi de önemlidir. İleri yaş diliminde düşük yumurta rezervi normal kabul edilebilirken, erken dönemde tespit edilen düşük rezerv bir hastalığın sinyali olabilir. Eğer altında yatan bir rahatsızlık varsa, tüp bebek tedavisi öncesinde bu durumun düzeltilmesine yönelik ek bir tedavi planlanabilir.

 

Yumurtaların geliştirilip belirli bir olgunluğa getirilmesi için yapılacak hormon tedavisi, farklı anne adaylarında farklı etkiler oluşturabilir. Burada da yine uygulanacak ilaç ve iğnelerin, kişi nezdinde değerlendirilip dozajlandırılması önem taşıyacaktır. Bazı durumlarda, yumurtaların doğal yollarla olgunlaşmasını beklemek ya da çok küçük dozda tedavi ile süreci yönetmek mümkün olabilecekken bir diğer durumda daha yüksek miktarda hormon desteği gerekebilir. Hemen her hastaya aynı prosedürü uygulamak, anne adayının gereksiz yere hormon kullanmasına ve buna bağlı yan etkilerle karşılaşmasına yol açabilir. Gereksiz ya da fazla kullanılan geliştirici hormon, yumurta kalitesinin düşmesine de neden olabilmektedir. Kişiye özel tüp bebek tedavisinin daha ilk adımında başlayan kişiselleştirme, tedavi sürecine başlayan anne adayının sağlığının korunması ve motivasyonu açısından da önemlidir.

 

Tedavinin ikinci aşamasında, toplanan yumurtaların sperm ile bir araya getirilerek embriyo oluşumu beklenir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi, bu aşamada da sonuçların daha başarılı olmasına destek verir. Döllenmenin hiç gerçekleşmediği ya da iyi kalitede embriyo elde edilemediği durumlarda, kişiye özel tüp bebek tedavisinde, adayların geçmiş tecrübeleri de göz önüne alınarak ek tedaviler uygulanabilir. Laboratuvar ortamında bazı döllenmeye yardımcı uygulamalardan faydalanarak, tedavi sürecinde sekteye uğramadan bir sonraki aşamaya geçilmesi sağlanabilir.  Standart porosedürlerin takip edildiği tedavilerde bu aşamada tedavi başarısız kabul edilecek ve yeni bir tedavi planı için anne adayı yönlendirilecektir.

 

Tüp bebek tedavisinin en son aşaması olarak bilinen, embriyonun transferi süreci de yine kişiye özel olarak yapılan plan dahilinde gerçekleştirilir. Anne adayının rahim içi yapılarında görülen sorunların giderilmesi için ön tedaviler gerçekleştirilebilir. Transfer sürecinin başarısını engelleyebilecek tüm kişisel veriler gözden geçirilerek sürece devam edilmesi önemlidir. Rahim iç zarı yeteri kalınlığa ulaşmayan anne adayında transfer süreci yeniden planlanarak, zar kalınlaşmasını destekleyen ek tedavi planları uygulanabilir.  Transfer günü geldiğinde, kişinin rahim içi yapısı ve hormon miktarları kontrol edilerek sürece devam edilmelidir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi, gerçekten hazır oran bir rahme transferin yapıldığı ve başarı oranının son derece yüksek olduğu bir tedavidir. Transfer gününde yeterli rahim kalınlığı gerçekleşmediğinde ya da progesteron ölçümlerinde bu hormonun yüksek seviyelerde çıktığı durumlarda embriyo riske atılmamalı ve uygun bir tarih için embriyo dondurma işlemi yapılarak bekletilebilmelidir.

 

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi Neden Önemlidir?

Anne adayı için hem heyecan verici hem de stresli bir süreci içeren tüp bebek tedavisi, başarısızlıkla sonuçlandığında hem maddi hem de manevi zararlar verebilmektedir. Tahlil ve tetkiklerle başlayan, hormon ve ilaçlarla devam eden tedavide, gelişen her bir olumsuz durum anne adayında psikolojik yük oluşturabilmektedir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi, sürecin her bir ayrıntısında kişinin fiziksel, ruhsal özellikleri ile geçmiş öykülerini dikkate aldığından, başarı şansı klasik yöntemlere nazaran çok daha yüksek gerçekleşmektedir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi;

 

  • Tek ya da en az sayıda tüp bebek denemesi ile gebeliğin başarılı bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olur,
  • Tedavi öncesinde yapılan tetkiklerle, planlanan gebeliğin hem sağlıklı bir şekilde başlatılması hem de aynı şekilde sağlıkla devam ettirilmesine olanak tanır.
  • Tedavinin her aşamasında, karşılaşılabilecek problemlerle ilgili alternatif uygulamaların dahil edildiği, dinamik bir tedavi planı içerir. Bu durum başarı şansının artırılmasında avantaj sağlar.
  • Hem anne hem de baba adayı için konforlu ve stressiz bir tedavi planı oluşturulabilmesine imkan sunar.
  • Tedavide başarı şansının yüksek olması nedeni ile klasik tüp bebek tedavilerine nazaran daha düşük maliyetlerle nihayete erdirilebilir.

 

Kişiye Özel Tüp Bebek Tedavisi Fiyatları Nelerdir?

Tüp bebek fiyatları, anne-baba adaylarının tedavi talepleri üzerinde etkili olmasa da zaman planlamasını daha ileriye ya da daha geriye çekebilecekleri önemli bir konudur. Kişiye özel tüp bebek fiyatları oluşturulurken, fiyatın süreç içerisinde değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.  Bazı durumlarda, gerek duyulmadığı için tedavi planından çıkarılacak bazı müdahale ve tedaviler, kişiye özel tüp bebek fiyatları üzerinde, anne- baba adayları açısından olumlu bir düşüş anlamına gelebilir. Yine aynı şekilde tedavi esnasında uygulanması planlanan ek tedavilerin varlığı ya da gerekli durumlarda embriyo dondurma sürecinin tedaviye dahil edilmesi, kişiye özel tüp bebek tedavi fiyatları üzerinde değişkenliğe yol açabilecektir. Tedavi başlangıcında, kişiye özel tüp bebek paket fiyat bilgisi verilebilecek olsa da gerekli durumlarda uygulanacak farklı işlem ve tedaviler, fiyat bilgisi aktarılarak tedaviye dahil edilebilir. Standart prosedürlerle takip edilen tüp bebek tedavilerine nazaran kişiye özel tüp bebek tedavisi sonuçlarında gözlenen yüksek başarı oranı, bu tedavinin genel maliyetinin daha düşük gerçekleşmesi üzerinde son derece etkilidir.