IMSI

Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection kelimelerinin baş harflerinden oluşan IMSI, tüp bebek tedavilerinde oldukça önemli bir işlemdir. Tüp bebek tedavisinde en çok tercih edilen yöntem mikroenjeksiyondur. Mikroenjeksiyon yönteminde canlı sperm hücresinin incelenmesi için 400 kat büyütülür. Bu sayede sperm morfolojik açıdan incelenmeye tabi tutulur. Ancak, sperm hücresinin baş kısmındaki anomaliler görünmez.

 

IMSI Nedir?

Mikroenjeksiyon yönteminde 400 kat büyütülerek yapılan inceleme IMSI ile 8000 kata kadar çıkabiliyor. Bu sayede spermin yalnızca baş, gövde ve kuyruk kısmı incelenmiyor. Baş yapısında sonradan ortaya çıkabilecek birçok sorunu taşıyan sperm hücreleri sağlıklı gebelik için elenebiliyor. Bu yöntem ile gebe kalma imkanı artarken sağlıklı bebeklerin doğma oranı da yükseliyor.

 

IMSI Nasıl Uygulanır?

Türkçesi “Yüksek Mikroskobik Büyütme ile Seçilmiş Sperm Mikroenjeksiyonu” olan IMSI, genel bağlamda tüp bebek tedavi merkezinin imkanlarıyla alakalı bir incelemedir. Çünkü, yeterli kalitede mikroskop bulunmuyorsa IMSI uygulanamaz. Klasik mikroenjeksiyon yönteminde 400 kata kadar büyütülebilen spermin aksine bu yöntem ile 8000 kata kadar büyütme sağlanır. Bu sayede mikroenjeksiyon için seçilecek olan sperm hücresi detaylı bir şekilde incelenmiş olur. Bu yöntem sayesinde mikroenjeksiyonda %25 – 40 aralığında başarı artışı görüldü.

 

IMSI Kimler için Uygulanmalıdır?

Tüp bebek tedavisi ile çocuk sahibi olmak isteyen herkes için tedavi yöntemi farklıdır. Bu nedenle her hastanın hemen IMSI yöntemi ile takip edilmesi gerekiyor düşüncesi yanlış olacaktır. Aşağıdaki durumları içeren hastalarda spermin daha detaylı incelenmesi gerekir.

  • 35 yaşın üzerindeki erkeklerde sperm kalitesi bozulabilir.
  • Sigara tüketimi sperm kalitesini etkiler.
  • Uzun süreli cinsel ilişkiden kaçınma durumu spermleri olumsuz etkiler.
  • Testislerin aşırı derecede sıcak bir ortama maruz kalması sperm DNA hasarını arttırır.

IMSI tekniği yalnızca erkekler için uygulanmaz. Yumurtanın incelenmesi için de IMSI kullanılabilir.

  • Annenin yumurtaları kaliteli görünse de gebelik bir türlü gerçekleşmiyorsa yumurta hücreleri incelenebilir.
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları yaşanıyorsa hücreler incelenebilir.
  • Başarısız tüp bebek denemeleri yaşayan hastalar inceleme altına alınır.
  • Yumurta sayısı az olan hastalarda uygulanabilir.

Yukarıda bahsedilenler ve benzeri durumlarda IMSI uygulanarak DNA hasarlı spermler tespit edilebilir ve döllenme bu şekilde sağlanabilir. Genel olarak bu yöntem daha iyi spermi seçmeye yarar. Bu durumda da doğacak çocukların sağlık gelişimlerine uzun vadede katkısı olacağı düşünülüyor.

 

Tüp Bebek Tedavisinde IMSI Yöntemi Gebelik Başarısını Nasıl Etkiliyor?

Gebelik oranının artması, sağlıklı embriyoların oluşması ve sağlıklı doğumların gerçekleşmesi için sperm seçimi çok önemli bir aşamadır. Bu nedenle, IMSI sağlıklı spermlerin seçilmesine önemli bir kapı açmıştır. IMSI tekniği canlı sperm hücreleri üzerinde uygulanır. Klasik mikroenjeksiyon yönteminde 400 kat büyütülerek incelenen sperm hücreleri IMSI ile 8000 kat daha yakından görüntülenebiliyor. Bu durumda da sperm DNA hasarları çok erken bir aşamada tespit edilerek mikroenjeksiyon için seçilmiyorlar. Mikroenjeksiyon sonrasında oluşan embriyoların sağlıklı olması için spermin DNA hasarsız olması gerekiyor. Ancak, sperm hücresinin baş yapısında ve hücre çekirdeğinde bulunan organel ve vakuol sağlıklı gebeliklerin önüne çıkıyor.

Bu bağlamda yapılan araştırmalar sonucunda IMSI tekniğinin tüp bebek tedavisinde başarıyı arttırıcı bir etken olduğu gözler önüne serilmiştir. Tüp bebek tedavisinin ilk başladığı yıllarda başarı oranı %5 ila %10 arasında kalıyordu. Şimdi ise bu oran %50’lere kadar uzandı. 8000 kat daha yakından inceleme yapılabilen yöntem sayesinde daha doğru sperm seçiliyor ve tüp bebekte başarı oranının artmasında önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.