Histeroskopi

Histeroskopi Nedir?

Hem tanısal hem de tedavi amaçlı olarak uygulanan histeroskopi; vajinal kamera olarak da adlandırılan özel bir optik cihaz yardımı ile rahim içerisinin ve tüplerin rahme açılan kısmının görüntülenmesi yöntemidir. Bu yöntem, rahim içerisinde oluşan miyom ya da poliplerin görüntülenmesinden, rahim perdesi ya da rahimde yapışıklık gibi doğumsal anomalilerin tespitine kadar birçok farklı hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılmaktadır. Histeroskopi ile yapılan değerlendirme sonucunda, hastanın doğru bir şekilde tedaviye yönlendirilmesi mümkün olurken bazı durumlarda tedavi işlemi histeroskopi işlemi esnasında da uygulanabilmektedir.

 

Histeroskopi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kadın hastalıkları alanında historoskopi işleminin kullanım alanı oldukça yaygındır. Genel olarak basit ve risksiz bir işlem olması sebebi ile bir ok rahatsızlığın kesin tanısında histeroskopi yöntemine başvurulabilmektedir. Yine aynı şekilde, histeroskopi işleminin tedavi amaçlı uygulandığı bazı kadın hastalıkları da bulunmaktadır. Histeroskopi işlemi genel olarak;

 

 • Yoğun ya da düzensiz kanama durumlarında, şikâyetin kaynağının belirlenmesi ve bazı durumlarda tedavi edilmesi için,
 • Rahim içerisinde oluşan miyomların ya da polip hücrelerin konumu ve büyüklüğü ile ilgili detaylı bilgi gerektiren durumlarda bunların tespiti ve bazı durumlarda tedavisi için,
 • Rahimde perde ya da yapışıklık gibi doğumsal anomalilerin bulunduğu özel durumlarda yapışıklığın boyutunun belirlenmesi ve perde yapı hakkında yeterli bilgi elde edilebilmesi ve uygun durumlarda perdenin kesilebilmesi için,
 • Gebelik kayıplarının tekrarlandığı durumlarda, kayba neden olan durumun belirlenebilmesi ve mümkün olması halinde tedavisinin gerçekleştirilebilmesi için,
 • Rahim içerisinde ilerleyen yabancı cisimlerin ya da parçalanarak rahim içerisine ilerleyen spirallerin yerinin tespit edilebilmesi ve çıkarılabilmesi için,
 • Rahim duvarı üzerinde gözlenen patolojilerde, yeterli bilgi edinebilmek ve tedavinin doğru şekilde planlanabilmesi için uygulanır.

 

Historoskopi Nasıl Yapılır?

Historoskopi, diagnostik yani tanısal ya da operatif yani cerrahi amaçlarla yapılabilmektedir. Diagnostik historoskopi, ameliyat ortamında ya da klinik ortamında yapılabilmektedir. Bu işlem genellikle hafif bir sedasyon ya da hastanın isteğine bağlı olarak ağrı kesiciler ile tamamlanabilir.  Diagnostik historoskopi için kullanılan optik görüntüleme cihazları cerrahi amaçlarla kullanılana nazaran daha ince ölçülerde olmaktadır. Operatif historoskopi ise ameliyathane ortamında ve genel anestezi altında yapılmaktadır. Historoskopi, genel olarak regl döneminin bitimi itibari ile ilk bir haftalık süreç içerisinde yapılmaktadır. Histeroskopi öncesinde hastaya, rahim ağzının açılmasını sağlayacak bazı ilaçlar uygulanır. Hasta anestezi ya da sedasyon altına alındıktan sonra, histeroskop tüpü vajina ağzından içeriye itilerek rahim boyunca hareket ettirilir. Bu aşamada görüntülemenin netlik kazanması için rahim içerisine bazı özel sıvılar enjekte edilir. Histeroskopi tüpü içerisinden gerekli durumlarda; koter, foreps, makas ya da tutucu birtakım aletler iletilebilir. Aynı zamanda aynı zamanda tanı amacı ile kullanılan bazı histeroskopi cihazlarının ucunda yer alan birtakım yakıcı ve kesici aletler de yine gerekli durumlarda parça alınması gibi operatif işlemlerde kullanılabilir. Alınan görüntü ekrana yansıtılarak uzman tarafından incelenir. Genel olarak sedasyon, ağrı kesici ya da genel anestezi altında yapıldığından histeroskopi acısızdır. Bazı durumlarda tek seans yerine birden fazla seans olarak histeroskopi işleminin tekrarlanması gerekebilir. Historoskopi işleminde kullanılan sıvılar nedeni ile işlemin uzun tutulmasının risk taşıdığı durumlarda işlem birkaç seans şeklinde uygulanabilir. Historoskopi operasyonunda kullanılan sıvılar, işlemin amacına uygun olarak değişiklik gösterebilir.

 

Histeroskopi Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Historoskopi işlemi ortalama 10 ile 20 dakika kadar süren az riskli bir işlem olmasına karşın, işlem esnasında parça alınması gibi durumlarda kısa süreli kanama ya da lekelenmelere neden olabilmektedir. Historoskopi sonrası kanama genellikle 2 ya da 3 gün içerisinde kendiliğinden geçer ve bu tarz lekelenmeler normal karşılanır. Ancak historoskopi sonrasında ateş ya da ağrı görülmesi durumunda doktor kontrolü önem taşır. Bu gibi durumların normal olmadığı bilinmelidir. Historoskopi sonrası cinsel ilişki ilk 10 gün için önerilmez. Doktorunuz aksini belirtmediği sürece onuncu günden sonra cinsel hayatınıza geri dönmenizde bir sakınca yoktur. Histeroskopi sonrası adet döngüsü normal olarak devam eder. Ancak işlem sonrasında ilk adet bazı hastalarda biraz gecikebilir.

 

Tüp Bebek Tedavisinde Historoskopi Hangi Durumlarda Kullanılır?

Tüp bebek tedavisine başlamadan önce kişinin rahim ve tüplerinde olan anomalilerin tespit edilmesi tüp bebek başarısı üzerinde son derece etkilidir. Özellikle rahip içerisinde olan patolojilerin tespiti ve tüp bebek tedavisi öncesinde mümkün olduğunca giderilmesi, gebelik şansını yüksek oranda artıracaktır. Genel olarak tüp bebek tedavisi öncesinde kullanılan rahim filmi, histeroskopi ile desteklendiğinde tanı konulması ve tedavi başarısı anlamında hastaya büyük kolaylık sağlar. Tüp bebek tedavisinde histeroskopi, genellikle birden fazla başarısız tüp bebek girişimi yapılan hastalarda sorunun giderilmesi için hayati önem taşır. Henüz ilk tüp bebek denemesinden önce yapılacak detaylı incelemeler, işlem başarısını artıracak ve gereksiz yere zaman kaybı ve maddi kayıplar verilmesini önleyecektir.

 

Tüp bebek tedavisi için historoskopi yapılarak;

 

 • Rahim iç boşluğunda olan patolojiler tespit edilir ve giderilir,
 • Gebeliğin oluşumunu engelleyecek yapısal problemler kolaylıkla tespit edilir,
 • Rahim içerisinde yer alan miyom ve polik oluşumları tespit edilerek historoskopi esnasında ya da sonrasında uygun şekilde tedavi edilir,
 • Rahim perdesi gibi gebelik içerisinde sorun yaratabilecek durumlar tespit edilerek gerekli müdahale sağlanır.
 • Tüp bebek tedavisi öncesi historoskopi, anne adayının rahim, rahim duvarı ve rahim ağzı boyunca sahip olduğu tüm patolojilerin tespit edilerek gebeliğe hazır hale getirilmesine yardımcı olur.

 

Tüp bebek tedavisi için başvurduğunuzda, sizden istenecek rutin testler arasında historoskopi olması normal kabul edilmelidir. Bu testler ve beraberinde istenen histeroskopi, sağlıklı bir gebeliğin başlaması ve başlayan bir gebeliğin sağlıklı bir şekilde devam ettirilebilmesi açısından son derece önemlidir.