Embriyoskop

Klasik embriyo değerlendirilmesi, günde bir kez belli bir saatte embriyonun sabit ısı, oksijen, karbondioksit ve azot oranlarına sahip inkübatör dediğimiz ortamlarından çıkarılarak mikroskop altında o anki değerlendirmesine dayanır. Bu değerlendirme embriyonun dış ortam şartlarından olumsuz etkilenmemesi için en kısa sürede yapılmalıdır. Oysa ki embriyo gelişimi dinamik bir süreç olması sebebiyle, günde bir kez yapılan gözlem bu sürecin değerlendirilmesinde yetersiz kalmaktadır.

Embriyoskop (sürekli embriyo takip sistemi) denilen bu sistemle embriyoların gelişimlerinin içinde bulundukları inkübatörde (dış ortamın negatif etkilerine maruz kalmadan) kamera ile izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanmaktadır. Alınan bu kayıtlar sayesinde embriyoların gelişim süreçlerini geriye dönük olarak tekrar tekrar izlemek mümkün olmaktadır. Böylece implantasyon oranı yüksek olan embriyoyu seçmek kolaylaşmaktadır.

Teknolojik gelişmeler tüp bebek tedavisindeki başarı şansını arttırsa da en çok katkı sağlayan etken doğayı iyi anlayıp doğa şartlarını başarıyla uygulayabilmektir. Dolayısı ile embriyolara en sağlıklı gelişim ortamının sağlanması ve sürekli gözetim imkanı sunması açısından embriyoskop teknolojisinin başarılarımıza katkı sağlayacağı inancındayız.