Embriyo Tıraşlama

EMBRİYO TIRAŞLAMA NEDİR?

Doğal yollardan çocuk sahibi olamayan çiftlerin başvurdukları birinci yöntem tüp bebek tedavidir. Kişinin gebe kalabilmesi için tüp bebek tedavisinin birçok çeşidi ve her bir çeşidin kendisine özel birçok prosedürü bulunuyor. Her bir tüp bebek tedavi yönteminde öncelikli amaç en kaliteli ve en doğru embriyoyu anne rahmine transfer etmektir. Ancak, bazı durumlarda her ne kadar kaliteli ve doğru embriyo seçilse de embriyo rahme tutunamaz ve gebelik gerçekleşemez. Embriyoyu çevreleyen “Zona Pellusida” isimli koruyucu bir zar bulunur. Zamanla bölünme gerçekleştiren embriyonun rahme tutunması için bu zarı yırtması gerekir. Zarın yırtılmaması durumunda embriyo rahme tutunamaz. Embriyo tıraşlama işleminde embriyoyu çevreleyen bu zar, embriyoya zarar vermeyecek bir şekilde çeşitli yöntemlerle inceltilir ya da delinir. Bu sayede embriyonun anne rahmine tutunması ve gebeliğin gerçekleşmesi amaçlanır.

 

Embriyo Tıraşlama Yöntemleri Nelerdir?

Tüp bebek tedavisinde gözlenen embriyolardan transfer için en kaliteli olanı tercih edilir. Seçilen embriyonun anne rahmine yerleştirilmeden önce tıraşlanması için üç farklı yöntem ön plana çıkar.

1. Mekanik Tıraşlama

Bu yöntemde embriyo tutma pipeti yardımıyla sabitlenir. Embriyoyu çevreleyen zar üzerinde mikro iğne aracılığıyla delik açılır. Zarda çapraz bir açıklık oluşturmak için delme işlemi farklı bir noktadan tekrar edilir.

2. Kimyasal Tıraşlama

Kimyasal tıraşlama yöntemi, embriyo tıraşlama seçenekleri arasında en geleneksel yöntemdir. Tyrode adı verilen özel asidik bir çözelti hazırlanır. Tutma pipeti ile sabitlenen embriyo, asit solüsyon ile temas ettirilir ve üzerinde bir delik açılması sağlanır. Bu işlemin ardından embriyonun asidik çözeltiden arınması için özel bir yöntemle yıkanması gerekir. Transfer anına kadar tıraşlanan embriyo gelişimi için uygun bir ortamda bekletilir.

3. Lazer ile Tıraşlama

Lazer yöntemi ile embriyo tıraşlama işlemi, diğer yöntemlere kıyasla çok daha kolay ve hızlı bir yöntemdir. Embriyoya zarar vermeyecek şekilde lazer ışınlarıyla koruyucu zar inceltilir ve bir delik açılır. Genellikle 3. veya 5. günündeki embriyolara uygulanır. Bu işlemden sonra anne rahmine transfer gerçekleşir

 

Embriyo Tıraşlama İşlemi Hangi Hastalara Uygulanır?

Tüp bebek tedavisine başvuran her hasta için embriyo tıraşlama işlemi yapılmaz. Genellikle aşağıdaki durumlarda ihtiyaç duyulur:
• 38 yaşın üzerindeki hastalarda
• Embriyo zarı normal kalın üzerindeki hastalarda
• Embriyonun zar yapısında problem tespit edildiğinde
• Daha önceki tüp bebek denemelerinde başarısız olan çiftlerde
• FSH hormonu yüksek olan hastalarda uygulanır.

 

Embriyo Tıraşlama İşlemi Gebe Kalma Olasılığını Nasıl Etkiler?

Yukarıdaki durumlardan herhangi birine sahip olan hastalarda embriyo tıraşlama işlemi gebe kalma olasılığını arttırır. Amerikan Üreme Tıbbi Kongresi tarafından yapılan tespitte tıraşlama işleminin gebelik oranını arttırdığı kesin olarak tespit edildi. Özellikle iki ve üzeri başarısız gebelik görülen durumlarda etkili bir çözüm yöntemidir. İleri yaştaki bireyler için de tıraşlamanın daha yüksek sonuçlar verdiği tespit edilmiş bir gerçektir.

 

Embriyo Tıraşlama Çoğul Gebelikleri Arttırır mı?

Embriyo tıraşlama işleminin çoğul gebelikleri, yani ikiz veya üçüz gebelikleri arttırdığı yönünde düşünce bulunuyor. Ancak, 38 yaş üzeri hastalarda embriyo tıraşlamanın böyle bir etkisi gözlemlenmemiştir.

 

Embriyo Tıraşlama Doğum Kusuru Yaratır mı?

Embriyo tıraşlama işleminin embriyoya zarar verebileceği ve bu nedenle de bebekte kusurların oluşabileceği düşünülebilir. Ancak, böyle bir veri bulunmuyor. Yapılan araştırmalarda, tıraşlama yöntemi ile koruyucu zara yapılan müdahalede doğumsal anomaliler gözlemlenmemiştir. Aksine, olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksek olan gebeliklerin tıraşlama sonrasında anne rahmine tutunma olasılığının arttığı ve sağlıklı bebeklerin dünyaya geldiği yapılan araştırmalarla tespit edildi.