Doğal Siklus

DOĞAL EMBRİYO TRANSFERİ

Donmuş embriyo transferinde başarıyı artırmak için farklı protokoller uygulanmakta ve son yıllarda en büyük başarının aslında hiç ilaç kullanmadan doğal hormonların rahim iç duvarını hazırlamasına izin verdiği transferin hangi gün yapılacağına hekimin değil vücuddaki sistemin karar vermesini amaçlayan doğal yöntem olduğu gözlenmiştir. Donmuş olan embriyonun dondurulduğu günün de dikkate alındığı, yumurta toplandığı aydan farklı bir zamanda dışarıdan hormon vererek rahim iç zarını kalınlaştırarak belirlenmiş aralıklara sığdırılan tedaviler bize %55-60 oranında bir gebelik oranı vermektedir. Bu şekilde belli kalıplara sığdırılan hastalar yaş, vücut ağırlığı ve bünyesel farklılıklar açısından farklılıklar içerdiğinden aynı doz ilaçlar ve önceden belirlenmiş transfer günleri her hasta için standart bir gebelik oranı veremez. Doğal siklus embriyo transferinde amaç kadının kendine ait sisteminin izin verdiği, uygun endometriyumun embriyoyu kabul edeceği dönemi bize kandaki hormonların düzeyi ile bildirdiği artık ben hazırım dediği günde transferine imkan vermesi böylelikle daha yüksek gebelik oranı elde etmemizi sağlar. Gebelik sadece endometriyumun hazır olmasına bağlı değildir, embriyonun da sağlıklı olmasını gerektirir. O sebeple sağlıklı bir embriyo ve ideal zamanlanmış bir endometriyum hazırlığı gerektirir.

Doğal siklus hazırlıkta amaç sağlıklı yumurtlamaya sahip bir kadının kendi yumurtasını takip ederek onun çatlamasını yada çatlama öncesi LH hormon pikinin yakalanması ve o sayede elimizde donmuş olarak bekleyen embriyo günü ile eşitlemesini ayarlayarak ideal buluşma sağlanır. Doğada bir tohumun dahi ekilmesi veya dikilmesi için ideal şartlar mevsime, hava sıcaklığına, nem varlığına, ekim şekline ve tabii ki de tohumun kalitesine bağlı iken bir canlının dünyaya gelmesi için o embriyonun da ideal zamanlama ile rahim iç tabakasına yerleştirilmesi gerekmektedir. Doğal fizyolojinin iyi anlaşılması bu tedavinin temelini oluşturur. FSH hormonu ile büyüyen follikül 19-21 mm boyutuna gelmeden neredeyse 34-36 saat önce beyindeki hipofiz bezinden LH hormonu 24 saatlik bir dilimde aniden çok hızlı bir şekilde kan düzeyini 3-5 katına çıkararak pik dediğimiz bir hamle ile follikülde ve oositte bir dizi işlem başlatır ki buna ovulasyon süreci diyoruz. Biz hastada sabırla günlük kan değeri takibi yaparak ( yaklaşık 3-4 gün) LH pikini yakaladıktan sonraki günü çatlama günü yada yumurta toplama günü kabül edip ertesi günü döllenme günü kabul edip donmuş embriyo günü kadar ilave ile ne zaman transfer edileceğine karar veririz. Büyüyen follikül giderek artan dozda estradiol demektir. LH piki sonrası övüle olan folliküldeki luteinizasyon diye adlandırdığımız süreç kanda giderek artan düzeyde progesteron hormonu ile endometriyum tabakasında sekretuar faz diye adlandırdığımız, hücre içeriğindeki yağ, kolesterol düzeylerinde değişiklikler, endometriyum tabakasının hemen altında kılcal damarlanma artışı, hücresel bazda hücre duvarında embriyonun tutunmasına yardımcı olacak yapısal değişiklikler oluşur. Tahmin ediyoruz ki bu süreci hormonlardaki değişimler ve bünyesel otonomi yönetmekte ve dışardan ilaç kullanımı ile biz hekimler ideale yaklaşma çabası içinde belirli bir gebelik oranına yaklaşabiliyoruz. Uygun hasta seçimi ile doğal siklus takibi ile donmuş embriyo transferi en yüksek gebelik oranını verecektir.