CD 56 Testi

Bağışıklık sistemimiz, bizleri dış etkenlerden korumak için katil hücreler üretir. Naturel Killer (NK) olarak adlandırılan bu hücreler lenf sistemimizin doğal bir parçasıdır. Ancak, bu hücreler rahimde fazlaca var olduğunda gebe kalma imkanını olumsuz bir biçimde etkileyebilir. Aslında normal şartlarda rahim içerisinde de bu hücrelerden bulunur. Buna rağmen sayısının ve çeşitliliğinin artması embriyonun rahim tutunamaması ile sonuçlanır. Tekrarlayan gebelik kayıpları yaşayan anne adaylarında Naturel Killer hücrelerinin sayısının araştırılması gerekir.

 

CD56 Testi Nedir?

Tüp bebek tedavisinde seçilen embriyo anneye transfer edildiğinde, annenin vücudunda birçok moleküler mekanizma devreye girer. Bağışıklık sisteminin gebelik için uygun olması oldukça önemli bir unsurdur. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan NK hücrelerinin rahimdeki oranı embriyoların rahimde tutunmaları için etken faktörlerden biridir. Bu hücrelerin tespiti için yapılan teste CD56 testi adı verilir.

 

CD56 Testi Nasıl Yapılır?

Naturel Killer (NK) hücrelerinin miktarının tespiti için yapılan CD56 Testi, kanda veya rahim dokusunda araştırma yapar. Ancak, kandaki NK hücrelerinin oranı dokuda temsilen daha düşüktür. Bu nedenle tam anlamıyla doğru sonuç vermez. Bu nedenle testin dokudan yapılması tercih edilir.

En doğru sonuca ulaşmak için yumurtlama dönemi sonrasında adetin 21 ila 24. günlerinde rahim iç dokusundan bir numune alınır. Bu numunenin alınması esnasında anne adayına anestezi işlemi çoğunlukla uygulanmasa da gerek duyulduğu zamanlar da olabilir. Doku, patologlar tarafından incelenir.

 

CD56 Düzeyi Yüksek Çıkan Hastalarda Tedavi Nasıldır?

CD56 Testi sonrasında NK hücrelerinin sayısı yüksek çıkarsa anne adayına bağışıklık dengeleyici bir tedavi başlanır. Bu tedavi ile hastanın sisteminde hücrelerin dengesi sağlanır. Ardından anne rahmi embriyo transferi için uygun vaziyete gelmiş olur ve gebelik şansı önemli ölçüde artar.

 

CD56 Testi Kimlere Uygulanır?

Tekrarlayan gebelik kayıpları geçmişi bulunan hastalarda araştırılması gereken önemli bir konu NK hücrelerinin rahimdeki oranıdır. Bu nedenle geçmişinde 2 veya daha fazla düşükle sonuçlanan gebelik bulunuyorsa CD56 testi yapılmalıdır. Ayrıca, daha önce tüp bebek tedavisi ile 3 kez kaliteli embriyo transferi yapılmış olmasına rağmen düşükle sonuçlanan gebelik bulunuyorsa bu test uygulanmalıdır.

 

CD56 Testi Pozitif Ne Demek?

Anne adayının rahminden alınan doku örneği patologlar tarafından incelendikten sonra NK hücrelerinin tespiti yapılır. Test sonucunda CD 56 düzeyi %5’in üzerinde çıkıyorsa bu durum normal olarak karşılanmaz. Katil hücrelerinin sayısının arttığı anlamını taşır. Bu durumda da bağışıklık düzenleyici tedavilere başlanarak gebelik şansı arttırılabilir.

 

CD56 Testi Çocuk Sahibi Olmak İsteyen Çiftlere Hangi Avantajları Sağlar?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler tüp bebek merkezlerine başvurduklarında neden çocuk sahibi olamadıkları birçok farklı açıdan araştırılır. Bu sebepler arasında sperm kalitesizliği veya yumurtada oluşan bazı sorunlar ön plana çıkar. Ancak, gebe kalmama problemi yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Birçok hücresel aktivite de bu süreci olumsuz olarak etkileyebilir. Bu durum embriyonun rahme tutunamaması sorununu gün yüzüne çıkartır. Tüp bebek tedavisinde anne rahmine transfer edilen embriyo, anne vücudu tarafından yabancı olarak algılanır. Birçok sistemin birden devreye girdiği bu dönemde NK hücreleri sayıca fazla veya fonksiyonları yüksekse rahimde embriyonun bulunmasına izin vermezler. Daha önceleri bu hücrelerin tespiti için birçok test yapılsa da günümüzde en kabul göre test CD56 testi olarak karşımıza çıkıyor. Bu testin en büyük avantajı ise, bebek bekleyen çiftler için gizli kalmış veya gözden kaçırılabilecek önemli bir sorunu gün yüzüne çıkartma imkanı sunuyor olmasıdır.

tr Turkish
X