Blastosist Transferi

Sperm ile yumurtanın birleşme aşaması döllenme olarak adlandırılır. Bu aşamanın ardından tek hücreli embriyo meydana gelir. Dokuz ay sonra kucağınıza alacağınız bu embriyo, çeşitli hücre bölünmeleri yaşayarak bazı evlerden geçiyor. Embriyonun ardışık hücre bölünmeleri geçirerek doğal bir üreme döngüsünde beşinci veya altıncı gününde rahme tutunacağı aşamaya geldiği evre blastosist olarak adlandırılır. Blastosist aşamasındaki embriyo, hacim olarak genişler ve rahme tutunma evresine geçmiş olur. Blastosist transferi de bu aşamadaki embriyonun anne karnına transferini kapsar.

 

Blastosist Transferi Nedir?

Laboratuvar ortamında beş gün boyunca takip edilen embriyoların geliştirilip takip edilmesinin ardından blastosist oluşumu gözlenir. Beşinci günün ardından hastaya bir veya iki blastosist verilir. Böylelikle çoğul gebelik riski azalırken gebelik şansı artar. En basit ifadeyle blastosist transferi, embriyonun beşinci gününden itibaren anne rahmine aktarılmasıyla gebelik şansını arttıran bir yöntemdir.

 

Blastosist Transferi Kimlere Uygulanır?

Tüp bebek tedavisi sürecinde her hasta için özel olarak tedavi süreci yönetilir ve planlanır. Bu nedenle hiçbir yöntem her hasta için kesin uygulanır diye bir kavram söz konusu değildir.

  • Blastosist transferi 35 yaş altındaki kadınlar için tercih edilen bir yöntemdir. Üçüncü veya beşinci günündeki embriyo transfer için seçilerek gebelik şansını arttırması sağlanır.
  • Tüp bebek tedavilerinde ikiz bebek oluşumu sık rastlanan bir durumdur. Blastosist transferi ile kişilere tek blastosist transfer edilebilir. Böylelikle çoğul gebeliklerin önüne geçilmiş olur.
  • Tekrarlayan gebelik kayıpları geçmişi bulunan hastalar için ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle ikinci veya üçüncü gün embriyoları transfer edilen ancak başarısız olunan hastalar için blastosist transferi başarı imkanını arttırabilir.

 

Tüp Bebek Tedavisinde Blastosist Transferinin Avantajları Nelerdir?

Bu yöntemin en büyük avantajlarından biri sağlıklı doğum oranını arttırıyor olmasıdır. Çünkü, kalıtsal hastalık taşıyan veya herhangi bir açıdan sağlıksız bir durumun söz konusu olduğu embriyolar çoğunlukla blastosist aşamasına kadar geçemezler. Kromozomal anomaliler taşıyan embriyoların beşinci güne ulaşma imkanları düşük olduğundan dolayı en sağlıklı embriyo blastosist olarak transfer edilir.

Seçilen sağlıklı embriyoların anne rahmine tutunmasıyla gebelik oranı artar ve doğumlar gerçekleşir. Embriyoların anne rahmine tutunup tutunmayacağı tamamen olasılıklar üzerinden değerlendirilirken beşinci gününde olan blastosistlerin anne rahmine tutunma imkanı oldukça yüksektir.

Blastosistler anne rahmine bir veya iki tane verilir. Bu durumda da çoğul gebelik oranında ciddi bir azalma görülüyor.

Bir açıdan büyüme evresine geçmiş olan embriyo seçileceğinden dolayı daha önceleri embriyo transferinde başarı elde edememiş kişiler için alternatif bir tedavi yöntemidir.

 

Blastosist Transferi için Tüp Bebek Merkezi Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar Nelerdir?

  • Tüp bebek tedavisi görecek olan her hastanın merkez seçiminde ilk kriteri hijyen olmalıdır. Bununla birlikte laboratuvar ortamında birçok kez çalışılacağı için gelişmiş laboratuvar ortamlarına sahip olması tercih edilir.
  • Tüm bu aşamalarda sürekli olarak doktorunuz tarafından takip altında olunacaktır. Bu nedenle alanında uzman bir ekibe sahip doktorlar ve merkezler tercih edilmelidir.
  • Tüp bebek merkezi gelişen teknolojiyi takip etmelidir. İlk dönemlerinden bugüne kadar birçok gelişim gösteren tüp bebek yöntemi, çocuk sahibi olmak isteyenler için çok önemli bir çözüm yöntemidir. Ancak bu sürecin yıpratıcı olmasından dolayı hasta için teknolojinin getirdiği en uygun ve en son çözüm hastaya sunulmalıdır.